Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη και παραγγελιών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η Επιχείρηση συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας . Ο υπεύθυνος για τη συλλογή των δεδομένων είναι η Επιχείρηση.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε όλα τα δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός ατόμου, πράγμα που αντιστοιχεί στο επώνυμο, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης, την ηλεκτρονική διεύθυνση ,η ταχυδρομική διεύθυνση και η διεύθυνση IP καθώς και όλες τις πληροφορίες που ο χρήστης επιλέγει να δώσει και που τον αφορούν.

 

Σκοποί Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, για να ανταποκριθούν σε έναν από τους παρακάτω σκοπούς :

 • τη διαχείριση των παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα
 • τη δημιουργία εμπορικών στατιστικών, την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς και αγοραστικών συμπεριφορών
 • τη σύναψη και διαχείριση αρχείων, πράγμα που συμπεριλαμβάνει κυρίως τεχνικής φύσεως διαδικασίες όπως τυποποίηση, εμπλουτισμό και την αντιγραφή
 • την πραγματοποίηση διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση των πελατών
 • την επιλογή πελατών για την πραγματοποίηση ερευνών και ενεργειών προώθησης
 • την αποστολή προσκλήσεων και μηνυμάτων προώθησης εκ μέρους της Επιχείρησης. Ο Πελάτης μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή από τις προσφορές αυτές πατώντας το σύνδεσμο που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο κάτω μέρος των εν λόγω ηλεκτρονικών μηνυμάτων
 • την τήρηση των νομικών μας υποχρεώσεων
 • την πάταξη καταχρηστικών πρακτικών

 

Καταπολέμηση Καταχρηστικών Κινήσεων

Για την καταπολέμηση καταχρηστικών κινήσεων, η Επιχείρηση έχει δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχου βάση του οποίου που μπορεί να:

 • Σας ζητηθούν, κάποια δικαιολογητικά μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή,σε περίπτωση αυτόματης ειδοποίησης που ενεργοποιείται κατά την διασταύρωση των πληροφορίων που αφορούν την παραγγελία σας, για την εξασφάλιση της συναλλαγής
 • Να μην προχωρήσει στην προετοιμασία της παραγγελίας σας εάν έχει γίνει ήδη καταχρηστική χρήση του λογαριασμού πελάτη σας
 • Να παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα, κατόπιν αιτήματος δικαστικών αρχών, σε περίπτωση καταγγελίας ή δικαστικής απαίτησης

 


Αποδοχείς Προσωπικών Δεδομένων

Μόνο η εταιρία και οι συνεργάτες της για την τεχνική υποστήριξη έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας δίνετε. Οι κατηγορίες των εργαζομένων που θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, είναι το εμπορικό τμήμα, η διοίκηση, το τεχνικό τμήμα και οι υπηρεσίες ελέγχου.

Μπορούν επίσης να είναι οι παραλήπτες των προσωπικών σας στοιχείων φορείς δημοσίου, μόνο και μόνο για να ανταποκριθούν σε νομικές υποχρεώσεις, δικαστικοί επιμελητές, δικαστικοί υπάλληλοι και οργανισμοί για την είσπραξη χρέους.

Έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα και κυρίως να αποφευχθούν παρατυπίες, ζημίες ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτα άτομα.

Το Εργαστήριο Μας

Καλώς ορίσατε στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γεωργίου Μασαάντ, όπου η πείρα τόσων χρόνων συναντά την τεχνολογία, δίνοντας τις αρτιότερες διαγνώσεις.